Raport bieżący 74 – WANCI za 14 10 2019 r. - AgioFunds