Raport bieżący 74– WANCI za 11.08.2021 - AgioFunds