Raport bieżący 74 – WANCI za 11.04.2022 - AgioFunds