Raport bieżący 74 – WANCI za 09 04 2020 r. - AgioFunds