Raport bieżący 73 – WANCI za 24 03 2020 r. - AgioFunds