Raport bieżący 73 – WANCI za 11 10 2019 r. - AgioFunds