Raport bieżący 73– WANCI za 10.08.2021 - AgioFunds