Raport bieżący 73 – WANCI za 07.04.2022 - AgioFunds