Raport bieżący 72 - WANCI za 21 03 2019 r. - AgioFunds