Raport bieżący 72 – WANCI za 19 05 2021 r. - AgioFunds