Raport bieżący 72 – WANCI za 10 10 2019 r. - AgioFunds