Raport bieżący 72 – WANCI za 09.08.2021 - AgioFunds