Raport bieżący 72 – WANCI za 07.04.2022 - AgioFunds