Raport bieżący 72 – WANCI za 06 04 2020 r. - AgioFunds