Raport bieżący 71 – WANCI za 20 03 2020 r. - AgioFunds