Raport bieżący 71 – WANCI za 09 10 2019 r. - AgioFunds