Raport bieżący 71 – WANCI za 09 04 2020 r. - AgioFunds