Raport bieżący 70 – WANCI za 08 10 2019 r. - AgioFunds