Raport bieżący 70 – WANCI za 06.04.2022 - AgioFunds