Raport bieżący 70 – WANCI za 04.04.2022 - AgioFunds