Raport bieżący 7 - złożenie wniosku o dopuszczenie CI serii A i B do obrotu giełdowego - AgioFunds