Raport bieżący 7 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds