Raport bieżący 7 – WANCI za 25 02 2021 r. - AgioFunds