Raport bieżący 7 – WANCI za 20 05 2021 r. - AgioFunds