Raport bieżący 7 – WANCI za 13 01 2021 r. - AgioFunds