Raport bieżący 7 – WANCI za 12.01.2022 - AgioFunds