Raport bieżący 7 – WANCI za 12 01 2021 r. - AgioFunds