Raport bieżący 7 – WANCI za 10.01.2022 - AgioFunds