Raport bieżący 7 - WANCI za 08 01 2019 r. - AgioFunds