Raport bieżący 7 – publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds