Raport bieżący 7 – dopuszczenie tytułów uczestnictwa do obrotu na GPW - AgioFunds