Raport bieżący 69 - WANCI za 19 03 2019 r. - AgioFunds