Raport bieżący 69 – WANCI za 18 03 2020 r. - AgioFunds