Raport bieżący 69 – WANCI za 07 10 2019 r. - AgioFunds