Raport bieżący 69 – WANCI za 07 04 2020 r. - AgioFunds