Raport bieżący 69 – WANCI za 04.08.2021 - AgioFunds