Raport bieżący 69 – WANCI za 01.04.2022 - AgioFunds