Raport bieżący 68 – WANCI za 31 03 2020 r. - AgioFunds