Raport bieżący 68 - WANCI za 18 03 2019 r. - AgioFunds