Raport bieżący 68 – WANCI za 06 04 2020 r. - AgioFunds