Raport bieżący 68 – WANCI za 04 10 2019 r. - AgioFunds