Raport bieżący 68 – WANCI za 04.04.2022 - AgioFunds