Raport bieżący 68– WANCI za 03.08.2021 - AgioFunds