Raport bieżący 67 – zwołanie ZI na 28.04.2022 r. - AgioFunds