Raport bieżący 67 – WANCI za 31.03.2022 - AgioFunds