Raport bieżący 67 – WANCI za 12 05 2021 r. - AgioFunds