Raport bieżący 67 – WANCI za 03 10 2019 r. - AgioFunds