Raport bieżący 67 – WANCI za 03 04 2020 r. - AgioFunds