Raport bieżący 66 – WANCI za 30 03 2020 r. - AgioFunds