Raport bieżący 66 – WANCI za 01.04.2022 - AgioFunds